Bez kategorii

Co się dzieje w przypadku śmierci przedsiębiorcy?

Większość przedsiębiorców w Polsce prowadzi swoją działalność gospodarczą na podstawie wpisu CEIDG. Ma to swoje plusy, z których najważniejszym jest oczywiście prostota założenia i zalegalizowania swojej firmy, lecz w przypadku śmierci przedsiębiorcy bardzo mocno utrudnia możliwość jej dalszego prowadzenia. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zabezpieczenia się przed wystąpieniem takiej losowej, lecz bardzo przykrej sytuacji?

Co było dawniej

Jeszcze niedawno, śmierć przedsiębiorcy, niejako kończy jego działalności gospodarczą, więc bardzo ciężko o jej płynną kontynuację, a jedynie wznowienie. Jednakże w praktyce wygląda to znacznie ciężej i szanse na podjęcie takiej decyzji są bardzo, ale to bardzo niskie.

Sukcesja

Taką pomocą dla przedsiębiorstw może być zjawisko sukcesji. Krótko mówiąc, jest to sytuacja, w której następca prawny (wyznaczony zawczasu przez właściciela) przejmuję prawa i obowiązki poprzednika. Nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym znacznie uprości obecną formę „dziedziczenia” firmy. Przede wszystkim zakłada ona praktycznie niezmienione działanie podmiotu. W takim wypadku przedsiębiorstwo będzie prowadzone przez zarząd sukcesyjny, ustalony przed śmiercią przez spadkodawcę.

Tymczasowy zarządca

Taki zarządca ma mieć tymczasowe prawo dokonywania czynności prawnych związanym z zatrudnianiem pracowników, zawieranie, egzekwowaniem i rozwiązywaniem umów zawartych przez poprzedniego właściciela. Przede wszystkim, rozwiąże on problemy związane z prowadzeniem rachunku bankowego przypisanego do przedsiębiorstwa. Wcześniej było to utrudnione, gdyż nie istniała żadna zasada dotyczącą przekazywania pieczy nad rachunkiem.

Podsumowanie

Wprowadzenie ustawy o zarządzie sukcesyjnym znacznie ułatwi dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstw funkcjonujących na podstawie wpisu do CEIDG. Jeszcze niedawno, śmierć założyciela łączyła się w sposób nieunikniony z rychłym zakończeniem pracy firmy, gdyż sukcesja była bardzo utrudniona. Na całe szczęście, już niedługo stanie się to odległą przeszłością!